Integritetspolicy


Ämnen

Introduktion
De personuppgifter vi samlar in
De känsliga personuppgifter vi samlar in
Det här gör vi med dina personuppgifter
Dela dina personuppgifter med andra
Tredjepartsleverantörer
Dina rättigheter
Cookies
Datasäkerhet
Hantera inställningar
Kontaktinformation
Ändringar i integritetspolicyn

Introduktion

Den här webbplatsen drivs av Svenska Resegruppen AB, som ingår i Etraveli-koncernen. Bolagen inom Etraveli-koncernen hanterar olika typer av personuppgifter, som namn, e-postadresser och annan reserelaterad information i sin dagliga verksamhet. Därför tar vi datasäkerhet och att följa dataskyddslagstiftningen på stort allvar. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar, använder och lämnar ut personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder den här webbplatsen och hur vi skyddar integriteten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss, så oavsett om du är en ny eller befintlig användare av våra tjänster ska du ta dig tid att lära känna vår praxis – och kontakta oss om du har frågor.

Etraveli Group AB, org. nr. 556584-4684 (”vi”, ”oss” eller ”vår”) är så kallad ”personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter och ansvarar därmed för att det vi gör med dina personuppgifter är lagligt.

De personuppgifter vi samlar in

Generellt är den typ av personuppgifter vi samlar in den information som vi behöver för att ta fram dina reselösningar och göra bokningar. Det inkluderar information som ditt förnamn och efternamn, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress. De personuppgifter vi måste få för att förse dig med de reselösningar som du bokat via våra webbplatser är de enda uppgifter som det är obligatoriskt att tillhandahålla. Beroende på vilken typ av resetjänster du använder kan vi också samla in ditt flygbonusnummer, information om dina krav på specialkost och hälsoproblem (om aktuellt) och andra uppgifter som är relevanta för dina researrangemang eller som en annan resetjänstleverantör (som flygbolag och hotell) kräver. Detta är inte en uttömmande lista. Om du ringer till vår support kommer vi att samla in de uppgifter du tillhandahåller under telefonsamtalet. Som du kan se nedan samlar även våra cookies in viss information.

Om du gör en bokning för någon annan genom vår webbplats kommer vi att begära att få personuppgifter om den personen. I ett sådant fall förlitar vi oss på att du informerar de här individerna om denna integritetspolicy.

De känsliga personuppgifter vi samlar in

I vissa fall kan vi hantera så kallade “särskilda kategorier av personuppgifter” om dig, som kan anses vara känsliga. Så är exempelvis fallet om du (i) har skickat in ett läkarintyg vid utnyttjande av ett avbokningsskydd eller en återbetalning från ett flygbolag, (ii) har ett sjukdomstillstånd som påverkar din resa och som gör att du behöver assistans eller där visst godkännande behövs eller (iii) du har gjort en förfrågan som avslöjar andra känsliga personuppgifter om dig.

Innan vi hanterar känsliga personuppgifter om dig behöver vi ha ditt samtycke. Vi ber dig därför att använda de särskilda kontaktformulären på våra webbplatser för att skicka in eventuella känsliga uppgifter. Med hjälp av kontaktformulären kan du ge oss det samtycke som krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan förstås när som helst återkalla samtycket. Vi kommer inte att hantera några känsliga personuppgifter som du inte har gett oss tillåtelse att hantera eller som du inte har försett oss med. En begränsad del av vår personal har tillgång till dina känsliga personuppgifter och efter att ha hanterat dina känsliga uppgifter i enlighet med din begäran kommer vi att radera uppgifterna snarast möjligt.

Det här gör vi med dina personuppgifter

För att ha rätt att hantera dina personuppgifter ställer gällande dataskyddslagstiftning krav på att vi har en så kallad “rättslig grund” för varje ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för. Därför har vi tagit fram tabellen nedan för att visa vår rättsliga grund för vart och ett av våra ändamål.

Vad vi gör (våra ändamål med att hantera dina personuppgifter) Vår rättsliga grund Lagringstid
Möjliggöra de reselösningar och bokningar du har begärt från oss (dvs. bokning av resetjänster som förmedlas av oss och tillhandahållande av våra egna tjänster). Genomförande av vårt avtal med dig. I de fall då du har försett oss med känsliga personuppgifter är samtycke den rättsliga grunden. 3 år från köpdatum. Samtycke för känsliga personuppgifter kan när som helst dras tillbaka.
Om du har valt att skapa ett användarkonto på vår webbplats kommer vi att göra ett sådant konto tillgängligt för dig. Kontot inkluderar tillgång till information om dina tidigare reselösningar och bokningar. Vi kommer också att lagra ditt användarnamn och lösenord. Genomförande av vårt avtal med dig. Dina användarkontouppgifter och personlig information som rör dina tidigare reselösningar och bokningar kommer att lagras tills du bestämmer dig för att avsluta ditt användarkonto via vår webbplats. Om du inte har loggat in på ditt användarkonto på 24 månader kommer vi radera kontot och information som finns där om vi inte har någon annan rättslig grund för lagring.
Om du har påbörjat en bokningsprocess, men inte slutfört köpet kan vi skicka ett e-postmeddelande till dig med en länk till sökresultatet eller den påbörjade bokningen, beroende på vid vilken punkt din bokningsprocess på webbplatsen avbröts. Vårt berättigade intresse av att göra affärer och göra det möjligt för dig att slutföra ditt köp utan att behöva fylla i all information en gång till. Om du inte vill ha de här e-postmeddelandena kan du när som helst avanmäla dig via e-postmeddelandet. 24 timmar efter att du lämnade bokningsprocessen.
Innan din resa inleds kommer vi att förse dig med ytterligare information och erbjudanden som rör din specifika reselösning, som eventuella tilläggstjänster som extra bagage och annan praktisk information inför din resa. En del av informationen bygger på en profil som skapats utifrån den information du har tillhandahållit under bokningsprocessen (exempelvis de datum då du reser, din destination etc.). Vårt berättigade intresse att erbjuda dig en bekvämare resa och att göra det möjligt för dig att enklare hitta mer information som är relevant för dig. Om du inte vill ha den här informationen kan du när som helst avanmäla dig via e-postmeddelandet. Fram till att din resa inleds. Annan liknande behandling kan fortsätta i enlighet med de ändamål som beskrivs nedan.
Efter din resa kan vi förse dig med vårt nyhetsbrev som innehåller rekommendationer om andra reselösningar och reserelaterade produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. En del av rekommendationerna bygger på en profil vi skapat utifrån dina tidigare val när du bokat en resa och ditt agerande i relation till våra e-postmeddelanden. Vårt berättigade intresse av att göra affärer och att ge dig möjlighet att skapa reselösningar som är av intresse för dig. Om du inte vill ha de här e-postmeddelandena kan du när som helst avanmäla dig via e-postmeddelandet eller på vår webbplats. Innan du slutför ett köp kan du också tacka nej till att få nyhetsbrevet. 3 år från köpdatum.
Spela in telefonsamtal i kvalitetssäkringssyfte och för eventuella framtida förfrågningar från dig. Vårt berättigade intresse av att (i) förbättra vår tjänst genom internutbildning och, där så är tillämpligt, (ii) lösa din potentiella förfrågningar eller krav. Om du inte vill att telefonsamtalet ska spelas in kan du tacka nej till inspelningen innan den startar. 6 månader från datumet för telefonsamtalet. Endast ett begränsat antal personer har tillgång till din inspelning.
Användning av cookies för att exempelvis förbättra den här webbplatsens användbarhet, tillhandahålla en skräddarsydd upplevelse och för att samla in användarstatistik. Vi använder också sessionscookies för att förbättra säkerheten på den här webbplatsen Vårt berättigade intresse av att (i) förbättra vår webbplats, (ii) visa dig erbjudanden som är intressanta för dig och (iii) ha ett säkert tjänsteutbud och en säker webbplats. Om du inte vill att vi ska spara cookies på din dator kan du när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Beroende på typ av cookie. Se nedan för mer detaljerade lagringstider.

Utöver det som nämns ovan vidtar vi åtgärder i vardagen som är nödvändiga för företag som tillhandahåller tjänster till konsumenter, som bokföring, redovisning, fakturering, följa regelverk om att motverka penningtvätt och underhålla säkerheten på webbplatsen. I den utsträckning det inte är obligatoriskt enligt gällande lagstiftning vidtar vi de här åtgärderna baserat på vårt berättigade intresse. Vi kan också analysera våra kunders beteende för att förbättra våra webbplatser och tjänster på en generell nivå. Sådana analyser använder dock generaliserade eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå.

Dela dina personuppgifter med andra

Vi delar endast dina personuppgifter när så krävs för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Det kan vara till andra bolag inom Etraveli-koncernen, myndigheter och våra betrodda affärspartners. Vi kan exempelvis dela dina personuppgifter (inklusive känsliga personuppgifter där så är tillämpligt) med affärspartners som flygbolag, hotelleverantörer, försäkringsbolag och Global Distribution Systems (så kallade GDS:er) för att kunna genomföra dina reselösningar och bokningar.

Varje partner ansvarar för sin egen hantering av dina personuppgifter efter att de har fått dem från oss, vilket innebär att du måste kontakta den aktuella partnern med förfrågningar som rör dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi rekommenderar att du läser våra partners respektive integritetspolicyer för information om hur de hanterar dina personuppgifter.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter med andra företag (så kallade “personuppgiftsbiträden”) som behövs för att leverera de tjänster du begärt, som serviceleverantörer som driver våra callcenters och våra övriga leverantörer som kommer att hantera dina personuppgifter när de tillhandahåller sina tjänster till oss (för exempelvis extern lagring).

Mot bakgrund av att resebranschen är global till sin natur kan dina personuppgifter behandlas på olika platser runt om i världen när de parter vi delar dina personuppgifter har sitt säte i ett land utanför EU/EES. När vi delar personuppgifter utanför EU/EES krävs viss rättslig grund enligt gällande dataskyddslagstiftning. När EU-kommissionen anser att ett land har en adekvat nivå av skydd för personuppgifter är det vår rättsliga grund. I övrigt finns det tre huvudtyper av rättslig grund som vi kan basera delande av uppgifter på. De är:

  1. att överföringen är nödvändig för att vi ska genomföra avtalet med dig (exempelvis när du har bokat en flygresa med ett flygbolag som har sitt säte utanför EU/EES)
  2. Överföringen kommer att baseras på standardbestämmelser om dataskydd vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES som antagits av EU-kommissionen (ett exemplar av dessa standardbestämmelser om dataskydd finns på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/) och
  3. överenskommelsen mellan EU och USA, Privacy Shield, när överföringen görs till USA och mottagaren är vederbörligen certifierad.

Tredjepartsleverantörer

Observera att vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och betjänar innehåll från tredjepartsleverantörer. Denna integritetspolicy omfattar endast vår webbplats och våra tjänster. När du följer länkar till andra webbplatser eller använder tjänster och produkter från tredje part ska du läsa deras integritetspolicyer. Om du väljer att kontakta oss via sociala medier gäller denna integritetspolicy inte för eventuella personuppgifter som du skickar till oss som en del i en sådan kontakt – i ett sådant fall rekommenderar vi att du läser det sociala medier-företagets integritetspolicy.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du vissa rättigheter som en så kallad ”registrerad”. Nedan har vi listat dina rättigheter. I dina rättigheter ingår följande:

  1. Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Du har också rätt att få viss information om vad vi gör med personuppgifterna. Denna information tillhandahålls i det här dokumentet.
  2. Rätt till rättelse – Under vissa omständigheter har du rätt att korrigera felaktiga personuppgifter som rör dig och att komplettera ofullständiga personuppgifter. Observera att vi kanske inte kan korrigera felaktiga personuppgifter som du tillhandahållit på grund av t.ex. flygbolagets regler och att en sådan ändring kan medföra en kostnad.
  3. Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
  4. Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa hur vi använder dina personuppgifter.
  5. Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få dina personuppgifter (eller få dessa uppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss.
  6. Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar mot vissa typer av hantering av personuppgifter som vi genomför. Det gäller alla våra aktiviteter som baseras på vårt ”berättigade intresse”.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål hos behörig datatillsynsmyndighet.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator – en del av dem tills dess att du stänger din webbläsare (så kallade ”sessionscookies”) och en del under en längre tid (så kallade ”permanenta cookies”). Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera dock att det i vissa fall kan medföra att en del funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt och att visst innehåll inte visas korrekt.

Den här webbplatsen använder cookies av olika skäl, däribland för att tillhandahålla en skräddarsydd upplevelse, för att förbättra den här webbplatsens användbarhet och för att samla in användarstatistik. Vi använder också sessionscookies för att förbättra säkerheten på den här webbplatsen.

I vissa fall när vi använder cookies delar vi uppgifter med tredje part. Exempelvis använder vi Google Analytics och Google AdWords – tjänster som överför uppgifter om trafiken på webbplatsen till Google-servrar. Google Analytics identifierar inte enskilda användare och kopplar inte samman din IP-adress med andra uppgifter som Google innehar. Vi använder rapporter som Google tillhandahåller för att hjälpa oss förstå trafiken på webbplatsen och användningen av webbsidor samt för att optimera annonser som köpts från Googles eget och andra annonsnätverk. Google kan behandla uppgifterna på det sätt som beskrivs i Googles integritetspolicy och för de ändamål som beskrivs tidigare i det här avsnittet. Du kan välja bort Google Analytics om du avaktiverar eller säger nej till cookien, avaktiverar JavaScript eller använder den avanmälningstjänst som Google tillhandahåller. Om du vill avanmäla dig från Googles annonsfunktioner använder du den här länken.

Vår webbplats använder Facebook-pixeln, som samlar in anonymiserade, aggregerade uppgifter som hjälper oss med optimeringen av annonsköp på Facebooks olika plattformar (inklusive Instagram). Facebook samlar in ett användar-id som gör att de kan matcha om en användare har besökt en webbplats med Facebook-pixeln. Vi som annonsörer kan dock aldrig identifiera en viss användares beteende. Facebook och dess relaterade plattformar finns i ett slutet annonssystem där deras användare kan bestämma om de samtycker till att annonsörer använder uppgifter som samlats in från deras webbplatser för att köpa annonser på Facebook. Om du vill visa och ändra dina annonsinställningar på Facebook använder du den här länken.

Vår webbplats använder också spårningsscript och cookies från Microsoft Bing, TripAdvisor och TvSquared (du kan läsa deras integritetspolicyer genom att följa länkarna). Alla de här tjänsterna samlar in aggregerade statiska data som hjälper oss att optimera annonsköp. Vi som annonsörer kan inte identifiera en enskild användare som använder dessa uppgifter. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar.

Cookieinställningar

Datasäkerhet

För att skydda dina personuppgifter har vi infört ett antal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Exempelvis upprätthåller vi höga nivåer av teknisk säkerhet i alla system (inklusive spårbarhet, återställning, åtkomstbegränsningar etc.). Dessutom har vi infört policyer för att säkerställa att våra medarbetare (som självfallet omfattas av sekretesskrav) inte använder personuppgifter när det inte är nödvändigt. I dessa policyer anges också standarder för när vi anlitar leverantörer eller inför nya IT-system i vår verksamhet.

Hantera inställningar

Här är länken till dina inställningar för att ta emot kommunikation från oss.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning ska du skicka ett e-postmeddelande till: privacy@etraveli.com eller använda följande kontaktuppgifter:

Etraveli Group AB
Att: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Sverige

Ändringar i integritetspolicyn

Om vi ändrar hur vi använder dina personuppgifter eller hur vi använder cookies kommer vi omgående att uppdatera denna integritetspolicy och publicera det på den här webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2018-05-23.

Header
Subject
Body
Footer