Vi använder cookies så du får en bättre tjänst. Om cookies.

Integritetspolicy


Innehåll

Vårt ansvar
Vilka personuppgifter vi samlar in
Hur vi samlar in dina personuppgifter
Hur vi använder dina personuppgifter
Vilka får ta del av dina personuppgifter
Hur du kan få tillgång till eller ändra dina personuppgifter
Om cookies
Hur vi skyddar dina personuppgifter
Överföring av dina personuppgifter utanför ditt land
Dina val
Andra webbplatser och tjänster
Hur du kontaktar oss
Om denna integritetspolicy

Vårt ansvar

Denna webbplats tillhandahålls av Svenska Resegruppen AB som är en del av Etraveli-koncernen. Seat24 Travel AB, 556584-4684, (”Seat24”,”vi”,”vår” eller ”oss”), som även är en del av Etraveli-koncernen, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling i samband med tjänster och produkter på denna webbplats.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar, använder och delar dina personuppgifter, samt de säkerhetsåtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss, så oavsett om du använder våra tjänster för första gången eller om du är en van användare, uppmanar vi dig att läsa denna integritetspolicy och kontakta oss om du har några frågor.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi samlar de personuppgifter som vi behöver för att förmedla den resa eller de tilläggstjänster som du beställt. Detta inkluderar ditt för- och efternamn, födelsedatum, telefonnummer, post- och e-postadress samt faktureringsuppgifter. Beroende på vilken typ av resetjänst som du använder kan vi även komma att samla in ditt lojalitetsnummer för flygbolagets bonusprogram, information om specialkost, information om hälsa och andra detaljer som är relevanta för dina resplaner eller som krävs av en annan tjänsteleverantör (till exempel flygbolag, hotell och uthyrningsbolag).

Detta är inte en uttömmande lista. Vi kan också komma att samla in ytterligare personuppgifter som ett led i vår autentiseringsprocess avseende kundärenden, till exempel när du vill komma i kontakt med vår kundtjänst.

När du bokar å någon annans vägnar kommer vi att fråga om personuppgifter och reseönskemål för den personen. Under sådana omständigheter litar vi på att du upplyst personerna om innehållet i denna integritetspolicy.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt. Generellt samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig när du registrerar dig för eller använder våra tjänster, gör en bokning, använder denna webbplats eller kontaktar oss (inkluderat när du ringer till oss eller när du skriver till oss).

Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt för oss att samla in personuppgifter från tredje part. Detta inkluderar när någon gör en bokning för din räkning eller när vi samlar in dina personuppgifter från andra bolag inom Etraveli-koncernen och samarbetspartners inom resebranschen.

Vi samlar också in vissa uppgifter om din enhet när du använder denna webbplats. Vi samlar till exempel in information om din webbläsare och din onlineaktivitet, såsom resor som du har tittat på och vilka bokningar du har gjort. Vi samlar in denna information genom att använda Cookies och annan teknologi. Du kan läsa mer om detta i avsnittet nedan om Cookies.

Du har ingen skyldighet att ge oss dina personuppgifter. Om du väljer att inte tillhandahålla vissa personuppgifter är det inte säkert att vi kan tillhandahålla dig den service du kräver, eller den nivå av service som vi normalt sätt tillhandahåller.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra det aktuella avtalet, till exempel förmedla den resa eller de tilläggstjänster som du har beställt. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Därutöver kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera ditt deltagande i ett flygbolags bonusprogram eller för att kommunicera med dig (till exempel för att svara på dina frågor och klagomål).

Dina personuppgifter kan användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande (SMS) avseende information och specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Vi behandlar endast dina faktureringsuppgifter för att förmedla den resa eller de tilläggstjänster som du har beställt. Dessa faktureringsuppgifter lämnas bara ut till tredje part om det behövs för att genomföra och administrera din betalning samt för att kunna ta betalt för din bokning.

Vilka får ta del av dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part så att dessa kan tillhandahålla oss tjänster, inkluderat bolag som hjälper oss med de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter. Detta gäller även bolag som ingår i Etraveli-koncernen. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners inom resebranschen såsom flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, samarbetspartners på resmålet, marknads- och kommunikationsföretag, liksom våra leverantörer. Beroende på vart ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För det fallet att en annan person gjort en bokning för din räkning kan vi komma att dela dina personuppgifter med den personen (till exempel en familjemedlem, vän eller arbetskollega).

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter i samband med en försäljning av ett dotterbolag eller en verksamhet, fusion, konsolidering, försäljning av egendom eller vid konkurs, eller till tredje part i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut (inkluderat brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter).

Hur du kan få tillgång till eller ändra dina personuppgifter

Du har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. För att begära ut en kopia avseende dina personuppgifter, vänligen skicka en undertecknad begäran per post till adressen nedan. Du kan också scanna in begäran och skicka den till privacy@seat24.se.

Det är ditt eget ansvar att säkerställa att alla personuppgifter du ger oss är korrekta och uppdaterade. Vi kommer att rätta och uppdatera dina personuppgifter på din begäran eller om vi själva blir medvetna om att vissa uppgifter inte längre är korrekta. Om du vill rätta eller uppdatera vissa personuppgifter, vänligen skicka din begäran till adressen nedan. Du kan också scanna in begäran och skicka den till privacy@seat24.se.

Om cookies

För att denna webbplats ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt krävs det att din webbläsare godkänner cookies. Du kan välja inställningar i din webbläsare som gör att cookies inte godkänns men i sådant fall kan några av funktionerna på webbplatsen inte fungera optimalt och det kan hända att en del innehåll på webbplatsen inte visas korrekt. Vi använder cookies och andra teknologier för att mäta, testa, anpassa och underlätta användningen av våra webbsidor, produkter och tjänster. Cookies ger oss en förståelse för hur du använder våra tjänster och underlättar vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Detta gör det möjligt för dig att få den bästa möjliga upplevelsen. Vi använder oss av sessionscookies för att öka säkerheten och anpassa din upplevelse av våra webbplatser, produkter och tjänster. Därutöver använder vi även annons-cookies så att våra partners kan visa dig annonser baserat på din tidigare interaktion med oss. Om du vill veta mer om vad cookies är och hur de fungerar, läs mer på www.youronlinechoices.com.

Här kan du se en lista över alla cookies webbplatsen använder. Om du inte vill ta emot cookies på webbplatsen kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Läs mer om hur du kan ändra dina inställningar på www.youronlinechoices.com.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke-behöriga tredje parter. Därutöver följer vi vedertagna riktlinjer för skydd av personuppgifter och ställer höga krav på administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter du har anförtrott oss.

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vidare garanterar vi en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom att använda oss av brandväggar och andra system som upptäcker obehörig användning, ändring eller utlämnade av dina personuppgifter.

Överföring av dina personuppgifter utanför ditt land

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje partner som befinner sig utanför EU/EES för de syften som beskrivs ovan. Våra samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter som en del i deras eget arbete med att hantera din beställning, motverka bedrägerier och för riskhanteringsändamål.

Dina val

Du kan när som helst stoppa oss från att kontakta dig för marknadsföring eller att dela dina personuppgifter med andra bolag för marknadsföringsändamål. Om du inte längre önskar att bli kontaktad för marknadsföringsändamål, vänligen kontakta oss på adressen nedan. Du kan också skicka din begäran till privacy@seat24.se.

Andra webbplatser och tjänster

Denna webbplats länkar till webbplatser som vi inte ansvarar för och erbjuder dig innehåll som vi inte kontrollerar. Denna integritetspolicy gäller bara för denna webbplats och våra egna tjänster. När du länkas till andra webbplatser eller använder tredjeparters produkter och tjänster bör du läsa deras information om hur de behandlar dina personuppgifter.

Hur du kontaktar oss

Om du vill uppdatera eller korrigera dina personuppgifter eller om du har frågor eller synpunkter som rör våra tjänster, de personuppgifter vi samlar in eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på följande adress.

Data Protection Officer
Seat24 Travel AB
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Sweden
E-mail: privacy@seat24.se

Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-02-22.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på denna webbplats. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.

Om du är osäker på om du läser vår senaste integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Header
Subject
Body
Footer