Best Deals - Flygbolag- Etihad Airways

Etihad destinationsguide

Avbeställningsskydd


Detaljerad information om Solid försäkrings avbeställningsskydd
Solid Försäkrings AB , Box 22209, S-250 24 Helsingborg

Vi rekommenderar att du i samband med din bokning tecknar ett avbeställningsskydd.

Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra din resa på grund av att du, ditt ressällskap, eller någon till er nära anhörig drabbas av akut sjukdum, olycksfall eller dödsfall.

Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn syskon, föräldrar, far- mor- eller svärföräldrar, sambo eller någon i ditt resesällskap på samma bokning. Med akut sjukdom menas sjukdom som du vid beställning av resan inte visste om och inte heller kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med vårt eget läkarintyg, ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller.

Läs mer i våra resevilllkor

  • Avbeställningsskyddet tecknas i samband med bokning.
  • Avbokning måste ske senast två timmar innan utresan skulle ha påbörjats. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning.
  • Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med vårt eget läkarintyg och ska skickas till oss senast fem arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget ska vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakttelefon och stämpel. Finns inte en stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Av läkarintyget måste framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt att du inte kan resa. Läkaren måste använda vårt läkarintyg, det är det enda läkarintyg vi accepterar. För att vara giltigt ska läkarintyget vara utskrivet av oberoende part.
    Ladda ner läkarintyget här
  • Avbeställningsskyddet gäller endast fram till två timmar innan din resa skulle ha påbörjats. Avbeställningsskyddet är alltså inte till för att avboka i de fall du inte infunnit dig i tid till din resa eller om du innehar felaktiga dokument som innebär att du inte kan/får resa.
  • Högsta ersättning vid avbokning mot avbeställningsskydd är 25 000 SEK per person och/eller 50 000 SEK per resa.

Med vårt avbeställningsskydd kan du avboka din resa om du, ditt resesällskap eller en nära anhörig till någon av er drabbas av sjukdom, olycka eller dödsfall. Läkarintyg krävs. Läs mer om villkoren här

Header
Subject
Body
Footer