Best Deals - Flygbolag- Etihad Airways

Etihad destinationsguide

Milstolpar i Budapest historia

Budapest

Under det första århundradet före Kristus fattar kelterna tycke för byn Ak-Ink och framför allt de varma källorna på Donaus västra strand. År 450 finner romarna för gott att lämna platsen och hunnern Attila tar över. År 896 intas landet av nomadiska magyarer. Drygt århundradet senare inför kung Stefan kristendomen som statsreligion. År 1000 är också startpunkt för den ungerska staten. På 1500-talet drabbas trakten av turkiska erövringståg och Buda görs till turkisk provinsstad. Ungern styckas nu i tre delar, en turkisk, en habsburgsk och så det autonoma Transylvanien. På 1800-talet genomsyras Ungern av nationalism och frihetstörst, en törst som brutalt slås ner av österrikiska och ryska styrkor. Den stora kompromissen 1867 leder till den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Händelsen firas 1872 med att Buda och Pest blir till en stad. De båda världskrigen drabbar Ungern hårdare än kanske något annat europeiskt land. Vid freden i Trianon, 1920, förlorar Ungern två tredjedelar av sin yta. Andra världskriget följer med nazi-tysk ockupation och likvideringen av bland annat drygt en halv miljon ungerska judar.

Stalins brutalitet  blir bara marginellt mildare. Deportationerna och avrättningarna fortsätter. 1956 slår sovjetiska styrkor ner Ungernrevolten, 3000 människor dör under gatustriderna och hundratusentals människor flyr landet. 1989 kollapsar östblocket och Ungern går med fredliga medel mot demokrati. Friheten är efterlängtad men kommer också med besvikelser, ökad arbetslöshet, kriminalitet, prostitution, droger och svindlande klasskillnader. 1 maj 2004 blir Ungern medlem i EU.

Header
Subject
Body
Footer