Best Deals - Flygbolag- Etihad Airways

Etihad destinationsguide

Milstolpar i Helsingfors historia

Helsingfors

Gustav Vasa grundade staden Helsingfors år 1550. Anledningen var att ta upp den ekonomiska kampen med den blomstrande Hansastaden Reval (nuvarande Tallinn) på andra sidan Finska viken. Staden växte dock aldrig som planerat och befolkningen som var tvångskommenderad dit fick senare lov att flytta tillbaka till sina hemorter. 1713 ockuperades Helsingfors av ryssarna under kriget kallat stora ofreden. Innan det var staden svårt härjad av pest, nödår och oroligheter.

Två årtionden senare blev Helsingfors återigen rysk mark under det som kom att kallas för lilla ofreden. Några år efter ockupationen började staden, i och med uppbyggnaden av Sveaborgs fästning, sakta att utvecklas till den moderna stad den är idag. Uppbyggnaden leddes delvis av den svenska officeren Augustin Ehrensvärd med inspiration från Sverige.

Finland blev ett autonomt storfurstendöme när den ryska tsaren Alexander I fritog Finland från svenskt styre 1809. Influenserna från Sverige levde kvar under stora delar av 1800-talet men i och med februarimanifestet och dess förryskningspolitik 1899, knöts Finland närmare det ryska väldet.

Oktoberrevolutionens slut i Ryssland 1917 innebar samtidigt Finlands självständighet, även om självständigheten erkändes först i januari 1918. Den 6 december firar Finland sin nationaldag till minne av självständigheten 1917, och från och med den dagen är Helsingfors Finlands huvudstad.

På 1970-talet moderniserades Helsingfors i snabb takt och staden var under 90-talet en av Europas snabbast växande. 1982 invigdes Helsingfors tunnelbana och år 2000 utsågs staden till årets europeiska kulturhuvudstad tillsammans med nio andra städer.

Header
Subject
Body
Footer