2001-12-12 Stockholms Universitet tecknar avtal med Seat24

Stockholms Universitet börjar köpa resor på internet och tecknar avtal med Seat24.

Nu börjar större organisationer på allvar använda sig av internet för att rationalisera sina reseinköp. Stockholms Universitet har i en upphandling valt online-resebyrån Seat24 till sin e-handelsresebyrå. Avtalet, som är ett av de första större i online-resebyråbranschen, ger Stockholms Universitet en flygbolagsoberoende och enkel överblick över de mest konkurrenskraftiga priserna på respektive destination.

Uppsalaföretaget Seat24 har i en upphandling, som Stockholms Universitet gjort, utvalts till dess e-handelsresebyrå. Avtalet som löper under tiden 2002-01-01 till 2003-12-31 med möjlighet för Stockholms Universitet att förlänga med ett år. Stockholms Universitet köper tjänsteresor för ca 60 miljoner kronor per år.

- Förtroendet som Stockholms Universitet genom detta avtal visar för Seat24 är mycket glädjande, säger Ralph Axelson, VD på Seat24. Det utgör en bekräftelse på att en online resebyrå med stark kompetens kan bli en viktig partner för en större organisation i denna nya bransch. Vår tjänst, som är helt flygbolagsneutral, utgår alltid i från det lägsta priset, även i relation till egna eventuella företagsunika avtal. Detta kombinerat med vår starka rese-kompetens och låga omkostnader ger kunden möjlighet att rationalisera reseköpen avsevärt både i kostnad och tid.

Seat24, har växt kraftigt från starten - tillväxttakten har varit i snitt 45% per månad jämfört med föregående år. En undersökning från marknadsundersökningsföretaget Market Watch visar att bokningar av privatresor via internet ökat med 31 % under ett år.

Marknadsundersökningsföretaget Netsurvey visade nyligen att ca 80 % av internetanvändarna letar information och priser på nätet. Av dessa är det drygt 40% som har bokat en resa på internet de senaste 12 månaderna. Netsurvey tror bl a att det är krångliga sajter som är orsaken till att traditionella tillvägagångssätt dominerar.

- I de tuffa tider som råder ser de flesta företag och organisationer över sina reserutiner och kostnader, fortsätter Ralph Axelson. Här finns mycket pengar att spara. Seat24 erbjuder ett viktigt komplement till de traditionella reseinköpssystemen. Vår lösning är enkel och går snabbt att implementera och ger därigenom snabbt genomslag i kundernas resekostnader.

Seat24 är en Internetbaserad resebyrå med sitt kontor i Uppsala och erbjuder förmedling av flygbiljetter från världens ledande flygbolag. Seat24, har en mycket lätthanterlig sökmotor på sin hemsida som ger förslag på de mest prisvärda biljettalternativen. Bokning görs direkt på hemsidan. Sajten lanserades i juni 2000 i Sverige och i juni 2001 i Norge. Målet är att under 2002 vara etablerade i övriga Norden. Efter detta kommer ett antal marknader inom Europa att bearbetas, vilket ska ha skett inom 2 år. Bakom Seat24 står bl.a. Ralph Axelson som VD, med en lång erfarenhet från olika befattningar inom resebranschen, senast som ansvarig för driften av Carlson Wagonlit Travels affärsresebyråer i Skandinavien som sysselsätter 440 personer och har en omsättning på 4 miljarder SEK.

Header
Subject
Body
Footer