Om du har rätt till återbetalning kan vi ansöka om att få pengarna tillbaka hos flygbolaget. När och om denna ansökan godkänns av flygbolaget och vi har fått pengarna tillbaka behandlas din återbetalning i enlighet med flygbolagets regler och våra villkor, som du finner här. Återbetalningsbeloppet kommer att betalas till ditt ursprungliga betalningsmedel.

Beroende på hur lång tid flygbolaget tar på sig kan återbetalningen dröja 2-8 veckor efter att ansökan har lämnats in till flygbolaget, och i vissa fall ännu längre. Vi för över pengarna till dig så fort vi får tillbaka dem från flygbolaget; dock kan processen även ta några veckor för oss, med anledning av de många återbetalningsärenden vi nu hanterar på grund av pandemin.

Om det finns flera passagerare i din bokning är det oftast möjligt att omboka enstaka passagerare. Du kan även omboka passagerarna vid olika tidpunkter, så länge flygbolagets tidsgränser och kriterier för ombokning är uppfyllda. Exakta ombokningsregler fastställs av respektive flygbolag.