Lägsta flygpris med SAS

SAS - Miljöarbete

SAS
Miljöarbete är högt prioriterat på SAS. Bolaget arbetar sedan lång tid tillbaka fortlöpande med miljöarbete och mot en hållbar utveckling för fortsatt resande med flygplan. SAS miljöarbete innefattar bland annat kravställande på mer miljöanpassad teknik och egna effektiviseringsåtgärder så som ”Grön inflygning” och möjligheten för resenären att koldioxid kompensera. SAS koncernen presenterade under mars 2008 den nya miljöstrategin där ett högt strategiskt miljömål är presenterades. Målet är att minska de totala koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020 jämfört med 2007.

Grön inflygning
SAS är det första flygbolaget i världen som utför gröna inflygningar och har sedan ett par år varit med i ett projekt för att utveckla dessa. En grön inflygning innebär att flygplanet glidflyger, med motorerna på ett lägre varvtal sista etappen under landningen. På så sätt förbrukar planet mindre bränsle och utsläppen av koldioxid minskar. En sådan inflygning sparar 100 kg flygbränsle och bullret kring flygplatsen blir betydligt lägre.

SAS prisat för miljöarbete
Under 2008 mottog SAS pris för sitt miljöarbete, ”Leadership in Technology Award” vid branschtidningen Airline Business årliga prisutdelning. SAS prisades för sitt arbete med gröna inflygningar och användning av biometri vid incheckning.
Header
Subject
Body
Footer